PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Strona główna PZSP

Gimnazjum

 Aktualności

 Historia szkoły

 Lokalizacja

 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Nauczyciele

 Dokumentacja

 Absolwenci

 Uczniowie

 40-lecie szkoły

 Archiwum

Informacje

 Kalendarz

 Rozkład jazdy autob.

 Podręczniki

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 Kółka w szkole

 LOP

 PCK

 Wymiana pol. - niem.

 Egzamin gimnazjalny

Sport

 Trójbój siłowy

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Wycieczki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza

 "TOBIE POLSKO"

 Bal  karnawałowy

 Ferie zimowe

 Dzień Kobiet

 Dzień Ziemi

 Dzień Otwarty szkoły

 Konstytucja 3 Maja

 Trzymaj formę

 Dzień Matki

 Szkoła bez przemocy

 Dzień Dziecka

 Bal gimnazjalny

 Szkoły na piątkę

 ORLIK 2012

 Koniec edukacji gim.

 Koniec roku szkolnego

 

 

"GENERATOR WIEDZY II"

 wycieczka
 festiwal

W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 uczniowie gimnazjum wzięli udział w projekcie pn. "Generator wiedzy". Zajęcia były zróżnicowane pod względem treści, dlatego skorzystali zarówno humaniści jak i uczniowie o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Nagrodą za udział w projekcie była wycieczka do Jarnołtówka.

„Edukacyjny spacer szlakiem Gór Opawskich” czyli Jarnołtówek dobrze zapamiętany

     „Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”

       Paulo Coelho

Można zgadzać się lub nie z aforyzmami Paula Coelho, w tym przypadku trudno odmówić mu słuszności. Gdyby jeszcze działanie połączyć z zabawą, wówczas sukces jest murowany.

W dniach 25-26 czerwca grupa czterdziestu uczniów brała udział w wycieczce edukacyjnej do Głuchołaz i Jarnołtówka, mającej charakter profilaktycznych warsztatów. Wyjazd finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty były elementem realizowanego w placówce projektu „Generator Wiedzy” przez firmę Usługi Edukacyjne s. c. w Grodkowie.  Zorganizowania tego zadania podjęło się Biuro Turystyki Aktywnej ANIMUS-X&TOUR  specjalizujące się w wyjazdach edukacyjnych. Ukazanie form turystyki aktywnej jako środka zapobiegawczego uzależnieniom oraz przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym to główne założenia wyjazdu

Na pierwszy dzień zaplanowano wejście na Kopę Biskupią, najwyższy szczyt polskiej części Gór Opawskich(889 m n.p.m.)Planowany czas wejścia to około 3 godziny. Dla żądnego ciągłych wrażeń gimnazjalisty to wieczność. O to, aby ten czas upłynął ciekawie, zadbał pan Mariusz Oliwa. Mozolną wspinaczkę  połączono z grą terenową. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup. Ich zadaniem było szukanie kartek ze wskazówkami i wykonywanie zadań wymagających logicznego myślenia. Cały czas nad grupą czuwał przewodnik, który opowiadał ciekawostki na temat fauny i flory sudeckich lasów a przy okazji wskazywał na pozytywne skutki wędrówek górskich i namawiał do realizacji aktywności ruchowej w górach jako alternatywy dla stosowania używek w postaci alkoholu, papierosów, narkotyków

 Podczas wieczornego spotkania miało miejsce podsumowanie nabytych wiadomości przy  pomocy mapy myśli. Okazało się, ze uczniowie doskonale wiedzą skąd w Schronisku pod Biskupią Kopą jest tyle krawatów i co to czosnek niedźwiedzi, kiedy wytyczono szlaki turystyczne. Prowadzono również pogadankę na temat szkodliwości palenia papierosów a tym samym negatywnego wpływu ich używania na młody organizm oraz obniżenie kondycji fizycznej niezbędnej do uprawiania turystyki aktywnej. Garść wiedzy okraszona formą zabawy zaprocentowała w doskonały sposób.

                Drugi dzień wyjazdowych warsztatów upłynął pod znakiem zwiedzania  strategicznych punktów Głuchołaz. Położone na styku Gór Opawskich, Przedgórza Paczkowskiego i Płaskowyżu Głubczyckiego miasteczko znane jest bliżej jedynie osobom cierpiącym na choroby reumatyczne, bowiem podobno zbawienne działanie tutejszych wód czyni cuda. Mało kto jednak wie, że właśnie stąd pochodzi pomysłodawczyni projektu Orderu Uśmiechu. W 1967 r. dziewięciolatka zaprojektowała znany już dzisiaj w całej Polsce symbol uśmiechniętego słoneczka, nadawanego za działalność przynoszącą radość dzieciom. W Głuchołazach także znajduje się pamiątkowa tablica na cześć Vincenza Priessnitza, protoplasty późniejszego prysznica, który w XIX w. słynął w okolicy z terapii wodą.  Zatarg biskupa wrocławskiego z wójtem w XVI doprowadził do wytyczenia nowych dróg. Nie wszystkie z tych informacji zamieszczone są w przewodnikach czy w Internecie, co czyni je jeszcze bardziej interesującymi.        Uczestnicy wyjazdowych warsztatów mieli niebywałą okazję zobaczyć pokaz płukania złota oraz  spróbować własnoręcznie go poszukać. Niestety, tego dnia nikomu szczęście nie dopisało.

         To był już ostatni punkt realizacji zadania oraz ostatnia forma ukazania sposobów aktywizacji spędzania czasu wolnego od nałogów i agresywnych zachowań, która doskonale potwierdza uniwersalną sentencję -mens sana in corpore sano.

Mariusz Oliwa, Adriana Gall

 

Nauczycielu, odejdź od tablicy.

Kilka lat temu media i ośrodki zajmujące się innowacją w edukacji zainicjowały to hasło. Stara, tradycyjna szkoła z belfrem za katedrą (przez niektórych wspominana z sentymentem) to przeżytek, teraz uczniom potrzeba nowych wyzwań, form, metod. Podręcznik i zeszyt już nie wystarczą, a nauczyciel ma być tylko przewodnikiem uczniów w samodzielnych eksploracjach nieznanych rejonów wiedzy. Mimo rewolucji w edukacji nadrzędnym celem nadal jest zdobywanie wiedzy. W sukurs nowym wymaganiom przyszły projekty edukacyjne. Jeden z nich „Generator Wiedzy” realizowany był od lutego do czerwca w Publicznym Gimnazjum w Olszance. Generator to w skrócie urządzenie wytwarzające energię. A co może oznaczać nazwa Generator wiedzy? Projekt pochodził z funduszy europejskich a jego beneficjentem była S.C . Usługi Edukacyjne z Grodkowa. Założenia projektu przewidywały zdobycie przez uczniów wszechstronnej wiedzy i nowych umiejętności. Zajęcia były różnorodne i każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie. Spośród dziesięciu grup projektowych można było wybrać zajęcia z polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki, informatyki, geografii chemii czy biologii a także takie przedmioty, których nie ma w gimnazjum- -podstawy przedsiębiorczości i zawodoznawstwa, kurs technik zapamiętywania i efektywnego uczenia. Każdy uczestnik mógł też skorzystać z fachowej pomocy psychologa i logopedy z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodkowie. Nauczyciele mieli do swojej dyspozycji nowoczesny sprzęt Testico, tablice interaktywne, rzutniki , laptopy oraz szereg innych pomocy dydaktycznych. O tym, czego gimnazjaliści nauczyli się, można było przekonać się podczas Festiwalu Talentów, zorganizowanym 29 czerwca jako podsumowanie zajęć projektowych. Wśród zaproszonych gości znalazł się dyrektor PPP w Grodkowie pan Witold Pietruk. Od zera do milionera- tak można byłoby zatytułować pierwszą zabawę. Gimnazjaliści uczestniczyli w grze, w której musieli zaplanować własny biznes i go rozwinąć. Później chętni rozwiązywali psychotest, który miał wskazać ich predyspozycje i pomóc w wyborze przyszłego zawodu. Sztuka mięs czy sztukamięs- takie dylematy rozstrzygali ci, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się ojczystym językiem. Zwolennicy matematycznych łamigłówek układali tangramy i tantrixy. Grupa informatyków zaprezentowała swoje prace w programie GIMP. Wszyscy mogli zobaczyć i dowiedzieć się, jak napełnia się powietrzem balonik podczas pączkowania drożdży. Ile trujących substancji zawiera dym papierosowy? Jeden papieros -wiele, a cała paczka..?. Grupa fizyków pokazała to czarno na białym. Oprócz tego zademonstrowano nową pomoc dydaktyczną – Testico. Pytania wyświetlane były na ekranie, a uczniowie udzielali odpowiedzi za pomocą przypisanych do nich pilotów. Jako ostatnia zaprezentowała swe umiejętności grupa z kursu technik szybkiego zapamiętywania. Na tablicy wyświetlono kilkanaście obrazów, a uczniowie musieli zapamiętać, któremu numerowi zostały przyporządkowane. Przeciętny obserwator zapamiętał kilka, a ci ochotnicy bezbłędnie wskazali wszystkie. Pokaz trwał ponad dwie godziny. Na zakończenie pani dyrektor Bożena Lorent wręczyła wszystkim certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie. Dodatkowo uczniowie, którzy odznaczali się wyjątkowym zaangażowaniem, otrzymali bony do zrealizowania w Empiku. W ramach zajęć projektowych czterdziestu uczestników wzięło udział w dwudniowej wycieczce do Jarnołtówka i Głuchołaz. Zajęcia te miały na celu pokazanie uczniom, ze zdobywanie wiedzy może być fascynujące. Czy cel został osiągnięty? Na pewno. Dowody przecież oglądaliśmy podczas Festiwalu Talentów sobotę.

Adriana Gall

 

     
     
     
 

Copyright © Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszance - 2006. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.